Kitaplar
Mustafa Kartal'ın kitaplarını incelemek için lütfen tıklayın.
 
 
Galeri
Etkinliklerimizden çekilmiş kareleri görmek için lütfen tıklayın.
 
Nefes Yazıları
Nefes Terapisi
Farkındalık Uygulamaları
Doğru Nefes Alma
Nefes Haberleri
Nefes Teknikleri
 
E-Bülten
Eğitim ve hizmetlerimizden, etkinliklerimizden haberdar olmak, duyurularımızı almak isterseniz E-Bülten’e katılabilirsiniz.
 
 
 

Anasayfa
Mustafa Kartal Kimdir?
Eğitimler
Etkinlik Takvimi
Bize Ulaşın

RÜYA GÖREN EVREN -- İÇİNDEKİLER ---
Mustafa Kartal | 09/02/2014RÜYA GÖREN EVREN

BİRİNCİ BÖLÜM - GİRİŞ
Evrim ve Rüyalar
Rüya Görmek Nedir? 
Rüyaların İlk Bilimi
Rüya Görme ve Bilincin Mekanikleri
Rüya Aleminin Mitolojik Önemi
Rüyaların Türlerin Hayatta Kalma İlişkisi
Uyanık Halde ve Rüyalarda Kişisel Farkındalık 
Büyük Rüyanın İçine Girmek
Benliğiniz Nerededir?
Kendi Rüyalarımdan Biri
İKİNCİ BÖLÜM – FREUDYEN FİZİK
Freud’un Rüya Teorisi
Psikoloji Teorisi Nedir?
Neden Bu Kavramları Dikkate Almalıyız?
Freud’un Zamanı
Bilinçaltının Yaşam-Ölüm Alanı
Ego ve Ben.
Freud’u Özetlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – EŞZAMANLILIK
Jung’un Rüya Teorisi
Jung’un Bireyleşmesi
Jung, Eşzamanlılık ve Yeni Fizik 
Eşzamanlılığı Deneyimlemek
Rüyalarla Eşzamanlılık
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – RÜYA ARAŞTIRMASI
Rüyaların Kehanet Gücü
Rüyaların İyileştirici Gücü
Aristoteles ile Rüyalar
Tanrısallık ve Delilik Arasındaki Çizgi
Rüyaların Fizyolojisi
Fizyolojik Akıl/Beden Araştırması
Elektrik Uykusu Rüya Görür 
Dualite Yapan Hücreler
Küçük Nöronlar Ne Yapar
Bilinç, Bilincin Ne Yaptığıdır
Bilincin Karınca Koloni Modeli
Kleitman’ın Gözleri ve Aserinsky’nin Bebekleri
Bir Rüya Ne Kadar Sürer 
Rüya Görendir

BEŞİNCİ BÖLÜM - BENJAMIN LIBET
Habersiz Zamanın Kısa Geçmişi
Beyinde Zaman ve Mekan Yaratmak
Zamanda Geçmişe Doğru
Bilinçte Daima Bir Gecikme Vardır...........
Yeterli Zaman.........................................
Bilinçaltının Kuantum Mekanikleri..................

ALTINCI BÖLÜM – BİRLEŞTİRMEK
Hayvanların Rüyaları.............................
Hipokampuse Hoşgeldiniz.................
İyi bir Teori Gibi İyi Test Eder mi?.............

YEDİNCİ BÖLÜM - AĞDA TUTULMA
Bilgisayar Ağında Fantezi........................
Bilgisayar Hatasının Nasıl Düzeltileceği..........
Rüyalarımızda Öğrendiğimizi Unutmak..........
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM – KUANTUM ŞIÇRAMA
Rüya Gören Beynin Algısı ve Saçması
Aramak veya Olduğun Yerde Kalmak
Rüya Gören Beyni Başlatma........................
Hobson’ın Atlaması Kuantum Sıçrama mıdır?
Rüya Sahnesi..........
Hobson Tahminleri..
Yumrular Diyarında Yeni Bir Şey?......

DOKUZUNCU BÖLÜM – RÜYA ZAMANI
Aborjinlerin Kökeni
Rüya Zamanı Gerçek Zaman Olur mu? 
Başka Bir Zaman..............................
Rüyalar ve Rüya Zamanı............................
Evrenin Merkezine Yolculuk...................
Rüya Zamanı ve Rüya Gören Evren.............

ONUNCU BÖLÜM- BENİ ARAMA 
Kuantum Rüyalar......................................
Freudyen Ego........................................
Freudyen Kuantum................................
Zamansız Kişilik....................................
Bir Kuantum Fizik Modeli...........................
Dünyanın Yaratılması ve Bölünmesi..........
Rüyalarda Zamansızlık.............................
Moleküler Seviyede “Ben” Var Mıdır?...

ONBİRİNCİ BÖLÜM – TELEPATİK RÜYALAR
Rüya Telepati .......................................
Rüya Görmenin Ego ile İlgisi................
Deneysel Rüya Telepati.....................
Sinirsel Ağlar ve Kuantum Ağlar..................
Bütünlük, Telepati ve Türlerin Bağlanmışlığı
ONİKİNCİ BÖLÜM – LÜSİD RÜYALAR
Uçmakla İlgili Kendi Lüsid Rüyam.................
Lüsid Rüyanın İncelenmesi..........................
Holografik Rüyalar ve Gerçeklik .............
Dünya Bir Gettodur..............................
Kanıt Kendi İçin Ortaya Çıkar......................
Holografik Rüya Görme............................
Lüsid Rüyalar Özbeni Biçimlendirir mi?.........

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM – UYANDIRAN RÜYA
Gerçekliği Biçimlendirme..............................
Uyandıran Rüya ile Çalışma.......................
Tek Dünyanın Kalıpları ...........................
Rüya-beden ile Çalışma ........................

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM – RÜYAYA GİRMEK
Bilim “Dünyasında” Bir Yürüyüş..............

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM – RÜYAYA GİRMEK
Bilim “Dünyasında” Bir Yürüyüş....
Doğaüstü UFO ve Yaratıklar.......
Uzaylılar Neden Hep Aynı Şekilde Görünür?
Perilerle Seks.............................................
Üçüncü Bir Şeyde Diyaloglar...............
Olaylar Nasıl Meydana  Gelir?........
 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM – HAYAL ALEMİN FİZİĞİ
Anlamın Fiziği 
Psiko Fizik ve Niyetin Uyanıklığı 
 
ONALTINCI BÖLÜM – BEN ÖTESİ RÜYA
Zamanda Devamsızlıklar
Elektriksel Beyin Fırtınaları
Tipik Bir ÖAD’nin Tanımı
Büyük Rüya Görene Yaklaşmak.
Büyük Rüya Gören Uyanır.
Bir Paralel Evrenler Teorisi...
 
ONYEDİNCİ BÖLÜM – SANAL RÜYALAR
Evrensel Ruhun Kanıtı..
İmkansıza Uyanmak...
Mavi Gül ve Maça Beyi..
Rus Sanatında Hayal..
Evrimde Hoplayıp Zıplamalar..
Rüya Yayı....
Politik Mimari...
Moskova’daki Rüya Müzesi   
Onları İstemesek de Rüyalar Görünür..
 
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM – MADDENİN RUHU
Pauli’nin Rüyaları..
Pauli ve Gölgesi......

ONYEDİNCİ BÖLÜM – SANAL RÜYALAR
Evrensel Ruhun Kanıtı
İmkansıza Uyanmak
Mavi Gül ve Maça Beyi.
Rus Sanatında Hayal.
Evrimde Hoplayıp Zıplamalar..
Rüya Yayı.
Politik Mimari...
Moskova’daki Rüya Müzesi
Onları İstemesek de Rüyalar Görünür.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM – MADDENİN RUHU
Pauli’nin Rüyaları
Pauli ve Gölgesi
Açık-Koyu Yabancı
Pauli ve Eros
Zaman ve Mekan Ötesi Piyano Dersleri
Hayal Ürünlerinin Yüzüğü
Yüzüğünün Temsil Ettiği: Rüyalar
 
ONDOKUZUNCU BÖLÜM- UYANMA 
Rüya Diye Bir Şey Yoktur!
Akıl Üzerindeki Hologramlar
Gerçekliğe Uyanmak
Holorüya”da “Ben”
 
YİRMİNCİ BÖLÜM – OTOMAT DOĞUM
Lüsid Aydınlanmanın Aşamaları
Rüyadaki Beş Seviye
Rüyalarda Kişisel Farkındalık
Rüya Gören Sinirsel Ağda İçgözlem
Kişisel Farkındalığın Fiziği
 
GERÇEKLİK VE İLLÜZYON
Sosyal Sistemlerde Büyük Rüyalar
Sanal Gerçeklik ve Rüyalar
Rüyalar Özbenle Evren Arasında Atlamadır
Size Pis Kokan Gerçekliği Gösteriyoruz
Hepimiz Bunu Biliyoruz
Rüya Görenin Varlığını Hissetmek
DİPNOTLAR
KAYNAKÇA
 
Tüm makaleler
 
Nefes Terapisi
RÜYA GÖREN EVREN -- İÇİNDEKİLER ---
Holoterapi Eğitiminin Genel Amacı ve Faydaları
Holoterapi Çalışmasında Doğum Travmasının Gözlenmesi ve İyileştirilmesi
Holoterapi Çalışması
Nefes Tutma Çalışmaları
Bolluk Bilinci Oluşturmak İçin Nefes Meditasyonu
HOLOTERAPİDE BOTOX ETKİSİ
Nefes Terapisi Kitabımı Okudunuzmu?
HOLOTERAPİ NEFES ÇALIŞMASI NEDİR?
BIRAK AKSIN, İZİN VER OLSUN
Zamanı Yönetmek Için Bilinçaltını Programlamak
Beyin Kimyasında Düşünce ve Duyguların Oluşması
Derin Uyku Uyumak ve Boyun Fıtığını İyileştirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesi Derin Alıp Uzun Vermenin Faydaları
Kabul Etme Nefesi
Taşikardiyi nefesle düzeltmek
Migren Ağrılarını İyileştirmek İçin Diyafram Kullanımı
Yürüyerek Nefes Tutmayı Geliştirme Çalışması
Sahiplenmeyin
Farkındalık Uygulamaları
SAF BİLİNÇ MEDİTASYONU
Düşünce Gücünü Kuvvetlendirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesle Beynin İki Lobunu Eşitleme Çalışması
Renk İmgelenerek Yapılan Nefes Çalışması
Birlik Bilinci Nefesi
Bilinçli Nefeslerle Potansiyelleri Açığa Çıkarmak
Beynin İki Lobunu Nefesle Eşitleme
Budist Öğretilerde Nefes Farkındalığı
Nefesle Astral Projeksiyon
Düşünce Ve Nefes Birdir.
Farkındalık, Deneyimin Hatırllanmasıdır
ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERDE CO2 ETKİSİ
NEFES SAYMA MEDİTASYONU
KABUL ETME NEFESİ
SAF TANIKLIK DURUMU
Beynin Performansını Artırmak için Nefes Çalışmaları
Affetmek ve Özgürleşmek
KONTROLLERİ BIRAKMAK
Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
Doğru Nefes Almanın İlkeleri
Nefes Teknikleri İle İrade Kazanmak
Nefes Egitiminin Cocuklara Ne Gibi Faydalari Var?
Dogru Nefes Almanin Onemi
Nefes Tutmada Diyafram Kullanimi Ve Dusunsel Antreman
Esneme Nedir?
Nefes Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Strese Karşı Senkronize Nefes Teknikleri
YÜRÜYEREK SOLUNUMU TEST ETMEK
Doğru Nefes Alma
Mustafa Kartal Nefes Uygulamalarının Sübjektif Gözlemleri
Nefesle İyileşme Sistemi
Derin ve sığ solumanın arasındaki fark nedir?
Akciğerlerin Yapısı ve Çalışma Düzeni
Sporda Nefes Kullanımı
Solunumun Kalitesini Belirleyen Faktörler
Sporda Anaerobik Solunum
An Aerobik Solunum
Çocuklar Diyafram Kullanmayı Neden Bırakırlar?
Çocuklar İçin Nefes Vermeyi Kuvvetlendirme Teknikleri
Çocuklar Neden Nefes Eğitimi Almalıdır?
Anahtar Minerallerin Takviyesiyle Solunumda Temizlik Reaksiyonları
Diyet Besin ve Anahtar Mineral Kullanımı
Kare Nefes Alıştırması
Soğuk Duş Almanın Nefes Eğitimine Katkısı
ESNEKLİK ÇALIŞMALARINDA NEFES DİSİPLİNİ OLUŞTURMAK
DİYAFRAM NEFESİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ
Holoterapide Anne Karnı Sürecinde Gezegen Etkilerinin Gözlenmesi
Trioid Bezi Ve Nefes İlişkisi
Nefes Teknikleri İle Öfke Ve Kızgınlık Kontrolü
Gözünüzün İliştiği Her Yere “NEFES AL” yazın
Nefes Alma Sanatı - Mustafa Kartal' ın yeni kitabı okurlarla buluştu!
Burun Yerine Ağız Kullanmanın Olumsuzlukları
Neden Burun? Neden Diyafram?
Nefes Haberleri
PANİK BOZUKLUKLARDA NEFES KULLANIMI
NEYE NİYET NEYE KISMET
"30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ" KİTABI İŞE YARIYOR MU?
30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ KİTABI ÇIKTI
"Nefesle Zayıflama" adlı yeni kitabım çıktı! - Mustafa Kartal
YENİ KİTABIM ÇIKIYOR. "30 GÜNDE ADIM ADIM VERİMLİLİK"
Yeni kitabım çıktı."HER ZAMAN DAHA İYİSİ VAR"
Mustafa Kartal İle Olimpos Nefes Kampı ( 16 - 17 - 18 - 19 Mayıs 2014, 4 gün 3 gece )
Yeni kitabım
Sağlıklı, Paralı, Aşkla Dolu Mutlu Bir Yaşam İçin
Epilepsi Rahatsızlıkları İçin Diyafram Uyarımı
Farkındalıkla Potansiyelleri Keşfetmek --AKTÜEL DERGİSİ
Lenf Dolaşımı İçin Derin Nefes Kullanımı
Savaş-kaç Sisteminin solunumla İlişkisi
Yetersiz Nefes ve Kanser İlişkisi
Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Uyku Kalitesi Ve Solunum İlişkisi
Yung’un Nefesle Kişilik Analizi
HAMİLELİK VE DOĞUMDA NEFES
Kalp Hastalıkları ve Hızlı Solunum İlişkisi
60 Nefes Çalışmasında Endorfin ve Serotonin İlişkisi
Ciğerlerin Tamamını Kullananlar Daha Zeki Oluyor
FARKINDALIK TESTİ
SES EĞİTİMİNDE NEFES KULLANIMININ ÖNEMİ
SOLUNUMDAN KANSER TESHİSİ YAPILABİLİYOR
NEFES EĞİTİMCİSİ OLUYORUM
Anaerobik solunum nedir?
Nefesi eğitmek ve yeterli oksijen almak için soğuk duş
Nefes Teknikleriyle Zihin Degistirilebiliyor.
Bir öğretmenin heyecan ve konuşma zorluğu hikayesi
Asidoz’a Karşı Nefes Kullanımı
Tüm Nefes Çalışmaları Yapan Dostların Dikkatine!!!
Değişmek mi, Dönüşmek mi?
60 Nefes Çalışmasında Endorfin Ve Serotonin İlişkisi
60 NEFES ÇALIŞMASI
Nefes Teknikleri
ŞAŞIRTMA TEKNİĞİ
Sıkıştırma Nefesi
Nefes Sağlığınızı Test Etmek İster Misiniz?
Derin Nefesle, Sığ Nefes Arasındaki Fark
Karaciğeri Nefes Teknikleri Kullanarak Temizleme Çalışması;
İştah Kesme Nefesi
Sayı Kontrollü Nefes Çalışmaları
Diyaframın Sporcu Üzerinde Önemi
Nefesle Omurga Sorunlarını İyileştirmek
Duygularınızı Nefes Kullanarak Yönetebilirsiniz
Nefes Tekniklerinin Sinir Sistemi Üzerinde Etkileri
Nefes Uygulamaları DNA yı değiştirebiliyor
Kaygı ve Nefes İlişkisi
Yüzmede Nefes Tekniği
Deniz Tutmasına Nefesle Önlem Almak
Nefesle Esneklik ve Gerilme Çalışmaları
Sigarayı Nefes Teknikleri İle Bıraktım
Nefes Teknikleriyle Göbekten Zayıflamak
Vagus Nefes Tekniği
Nefes Eğitiminin Çocuklara Faydaları
Nefes Kontrolü İle Yitirilen İradenin Yeniden Kazanılması
Nefes Teknikleri İle Sınav Heyecanını Yenmek
Nefes Eğitimi Çocukların Ders Başarısını Arttırıyor
SONSUZLUK NEFESİ ÇALIŞMASI
3 Derin Nefes
SES DALGALARININ ALANSAL ETKİLERİ
10 Saniye Nefesi
Nefes Uygulamalarının Beyin İşlevselliğine Etkisi
İdeal Nefes Hızı
Solunum Çalışmalarında Mineral Kullanımı
Konuşmanın Önemi
Ölüme Yakın Deneyimlerde Azalan CO2’in Etkisi
Bir Hayalim Var...
Derin Nefes Çalışmalarında Temel Minerallerin Desteklenmesi
 
Tüm hakları saklıdır. 2024 Copyright ©
Mustafa Kartal | Nefes Teknikleri