Kitaplar
Mustafa Kartal'ın kitaplarını incelemek için lütfen tıklayın.
 
 
Galeri
Etkinliklerimizden çekilmiş kareleri görmek için lütfen tıklayın.
 
Nefes Yazıları
Nefes Terapisi
Farkındalık Uygulamaları
Doğru Nefes Alma
Nefes Haberleri
Nefes Teknikleri
 
E-Bülten
Eğitim ve hizmetlerimizden, etkinliklerimizden haberdar olmak, duyurularımızı almak isterseniz E-Bülten’e katılabilirsiniz.
 
 
 

Anasayfa
Mustafa Kartal Kimdir?
Eğitimler
Etkinlik Takvimi
Bize Ulaşın

Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Mustafa Kartal | 01/02/2013Nefes alıp verme tekniklerinin dünya tarihindeki geçmişinin yirmi üç asırdan eskiye dayandığı iddia edilmektedir. Bu konuda bilinen en eski çalışmalardan biriside Çin kültürüne ait olan Kigong çalışmalarıdır. Eski Çin kültüründe nefes alıp vererek yaşam enerjisinin isteğe uygun olarak kullanılması anlamına gelen Kigong, diğer adıyla Nefes teknikleri uzun, sağlıklı ve farkındalık oluşturan yaşam arayışının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nefes çalışmalarındaki amaç daimi dinç kalmak için vücudun direncini arttırarak hastalıkların olmasını engellemek ve iyileştirmektir. Rehabilitasyon tıbbının önemli bir parçasıdır. Ki adı verilen yaşam enerjisi, içeri çekilen nefesle vücuttaki orjinal yaşam enerjisini besler. Uygulamalar güçlü orijinal Ki’nin hastalıkları alt etmede ve sağlığı yakalamada hayati ve temel bir faktör olduğunu göstermiştir.

M.Ö 4 yüzyıldan günümüze kadar gelen en eski tıbbi eser kabul edilen “Sarı İmparator’un İçsel Tıp Kanunu” (The Yellow Emperor’s Canon of Internal Medicine) adlı eserin nefes alıp-verme egzersizlerine ayırdığı bölümde şöyle der: “Kişi hırs ve arzularından arındığın da hayat enerjisi düzenlenmiş ve zihni özgürlüğe kavuşmuş olarak rahatlayacaktır. Hastalıklar böyle birinin varlığını nasıl istila edebilir ki? Kişi konsantre olarak ve kaslarını gevşeterek ruhsal enerjiyi solumalıdır.

”İkinci Han Hanedan’ın ünlü tedavi uzmanı Zhang Zhanjing “Altın Kabinenin Özeti” (Synopsis of the Golden Cabinet) adlı eserinde hastalıkları daoyin ve masajla iyileştirebileceğini iddia eder. Aynı dönmede yaşamış olan Hua Tuo (?-298) daoyin eğitiminin en eski sistematik yöntemi olan beş-hayvan egzersizlerini yaratmıştır.

Sui Hanedanlığı’nda yaşamış olan Cao Yuan Fang “Hastalıkla-rın Sebepleri ve Belirtileri Hakkında Tez” (Treatise on the Etilogy and Symptomatology of Diseases) adlı 610’da yayınlanan eserinde çok çeşitli daoyin aktivitelerinden söz eder.
“Yimen Belgeleri” (Documents of Yimen) adlı eserde Tang Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Sun Simiao “Sağlık şarkısı” nı bestelemiştir; eserde şöyle der: “Nefes alıp verme egzersizleri baharda gözleri keskinleştirir, yazın kalbi güçlendirir, sonbaharda akciğerleri güçlendirir, kışın ise böbrekleri düzenler.”

Song Hanedanı döneminde Zhu Xi (1130-1200) “Nefes Alıp-Verme Egzersilerinin Düsturları” (Maxim for Breathing Exercises) adlı eserde şöyle der: “Burnunun ucuna konsantre ol. Bütün vücudunu gevşet. Derede yüzen bir balık gibi huzurlu sonuna kadar nefes ver, sonra kış uykusuna yatmış bir kurt gibi derin nefes al.” Bu alıntı nefes alıp-verme egzersizindeki meditasyondan sonraki rahatlama duygusunu çok güzel tarif eder.

Jin Hanedanı’nın ünlü doktoru Zhang Zihe de (1156-1228) hastalıkları tedavide daoyin ve masajı kullanmıştır. Buna karşılık Zhu Danxi (1281-1358) Yuan Hanedanı döneminde “arzulardan arınarak huzur arayışı”ndan söz eder; ki bu hareketsiz nefes egzersizlerinin kuramsal temelini oluşturur.

Ming Hanedanı’nın farklı natüralisti Li Shizhen (1518-1593) ünlü eseri “Çin Tedavi Yöntemleri Ansiklopedisi”nde (Encyclo-pedia of Chinese Materia Medica) şöyle der:“Vücuttaki kanal ve kollateral sistem sadece nefes alıp-verme sanatını iyi uygulayan biri tarafından algılanabilir.” Bu vücuttaki kanallar ve nefes alıp-verme egzersizleri arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyar.

Qing Hanedanı’ndan Wu Shangzian (1806-1886) tarafından öne sürülen “dinginlik teorisi” bir çeşit sessiz nefes alıp-verme egzersizi olarak görülebilir. Buna karşılık, aynı dönemde yaşamış olan Wang Ren’an (1615-?) “İlaçsız İyileşme” (Convalescence Without Medicine) adlı eserde nefes alıp-verme egzersizlerini ve yöntemlerini Buddhist ve Taoist okullarından alınmış uzun ömür arayışı olarak tarif eder.

Ünlü modern fizikçi Zhang Xichun (1860-1933) “Geleneksel Çin ve Batı Tıplarının Birleştirilmesi Üzerine Kayıtlar” (Records on Combining Chinese Traditional and Western Medicine) adlı eserinde nefes alıp-verme teknikleri ile seminal emisyon tedavisini anlatır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra nefes alıp-verme egzersizleri çok detaylı incelenmiştir. Klinik gözlemler ve bilimsel deneylerle yüksek tansiyon, koroner kalp rahatsızlıkları, mide ülseri, gastroptosis, sinir hastalıkları ve kanser üzerindeki etkilerinin tatmin edici olduğu kanıtlanmış, çeşitli derecelerde olumlu sonuç veren nefes terapileri ülke çapında tıp kurumlarında uygulanmaya başlamıştır.

Günümüzde nefes alıp-verme egzersizleri çalışmalarında yeni gelişmeler olmaktadır. Örneğin, içinde Çin Doğal Bilimler Akade-misi’ne Bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü’nün de bulunduğu on yedi birim nefes alıp-verme egzersizlerinin farklı kişiler üzerindeki fiziksel ve fizyolojik etkileri üzerine binlerce deney yapmışlardır. Egzersiz yapan birinin, egzersiz yapmayan birinden farklı bir takım fiziksel ve fizyolojik tepkiler gösterdiğini kanıtlayabilmişlerdir. Hatta bazı sonuçlar modern aletlerle de gözlemlenmekte ve Ki’nin nesnel varlığını somut olarak kanıtlanmaktadır. Ki’nin doğası üzerine yapılan çalışmalar nihayetinde yaşam bilimleri, fizik, kimya ve matematik alanlarında yapılan araştırmaları daha genişletecektir.

Geleneksel Çin Tıbbı ve Batı Tıbbının kaynaşması ve Geleneksel Çin Tıbbı teorisinin gelişmesinde yeni pencereler açacaktır.
1970’lerden bu yana çok sayıda yabancı araştırmacı Nefes Teknikleri, vücut kanalları ve Ki’nin doğası üzerine etraflı araştırmalar yürütmeye devam ederek Prag, Fas ve Toronto’da özellikle nefes alıp-verme teknikleri üzerine uluslar arası sempozyumlar düzenlemişlerdir. 1975’te İsviçre’deki Marsh European Üniversitesi nefes tekniklerini fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik açılardan değerlendiren detaylı bir inceleme başlatmışlar ve bu alanda kuramsallaşmışlardır. 1976’da Amerika’da yayınlanan “Biofeed back” gazetesi Çin tıbbı üzerinde büyük bir ilgi göstermiş kigong ve Ki üzerine özel bir inceleme yapmıştır. Avrupa, Asya ve Kuzey-Güney Amerika’da araştırma toplulukları kurulmuştur.

Nefes alıp-verme teknikleri uygulayan kişi oluşturduğu etki ile vücut sistemlerini kontrol altına alır. Kaslarını gevşetmeyi, düşüncelerini özgürleştirmeyi ve iradesini sağlamlaştırmayı öğrenir. En üst düzeyde rahat ve huzura erişmek için düşüncenin ve duygusal tepkilerin kısıtlı bir alanda sıkışması önlenir. Bu, rahatsızlıkları yenmek ve bireyin kendi öznel ihtiyaçlarını öne çıkararak tedavi sağlamak ve vücut direncini arttırmak için yapılan bir terapidir.

Nefes alıp-verme tekniklerinin üç ayrılmaz parçası şunlardır:

•    Vücudu dengelemek (duruş),
•    Zihni dengelemek (İçe dönüş)
•    Solunumu dengelemek (nefes alıp-verme).

Tüm bunlar vücutta bir bütün olarak faaliyet gösterirler. Nefes Teknikleri üzerine yapılan her türlü araştırmada vücuttaki her organ ve sistem üzerindeki olumlu ve kesin etkisini kanıtlamıştır.

Nefes tekniklerinin beyin zarı üzerindeki etkisinin gözlenmesi
 
Nefes teknikleri çalışmalarında sinir sistemi zihinsel dinginliğe bağlı olarak içe dönük bir durumdadır. Deneyim ve çalışmalarda görülmüştürki Ki enerjisi basıncı beyin korteksinde tutararak beynin düzenleme kapasitesini güçlendirmekte ve vücuttaki tüm sistem ve organların fonksiyonlarını iyileştirmektedir. Bilim adamları tarafından yapılan detaylı çalışmalarda korteksin farklı bölümlerinden alınan elektroensefalografik dalgalarda geriliminin birçok bölgede farklı olduğu ve genişliklerinin 50 mikrovoltu aşmadığı gözlenmiştir. Nefes Teknikleri uygulamalarından sonra voltaj 150- 180 mikrovolta kadar yükselmiştir, aynı zamanda korteksin her yerindeki elektroensefalogram voltajında senkronize bir artış olmuştur. Egzersiz ne kadar iyi uygulanırsa, senkron da o kadar yüksek olmuştur. Nefes Teknikleri sinir hücrelerinin elektrik aktivitesini en üst düzeyde düzene sokmakta, enerji tüketimini en aza indirerek beyinden yüksek fayda sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Mustafa Kartal
mkartalll@yahoo.com
www.nefesteknikleri.com

 

 
Tüm makaleler
 
Nefes Terapisi
RÜYA GÖREN EVREN -- İÇİNDEKİLER ---
Holoterapi Eğitiminin Genel Amacı ve Faydaları
Holoterapi Çalışmasında Doğum Travmasının Gözlenmesi ve İyileştirilmesi
Holoterapi Çalışması
Nefes Tutma Çalışmaları
Bolluk Bilinci Oluşturmak İçin Nefes Meditasyonu
HOLOTERAPİDE BOTOX ETKİSİ
Nefes Terapisi Kitabımı Okudunuzmu?
HOLOTERAPİ NEFES ÇALIŞMASI NEDİR?
BIRAK AKSIN, İZİN VER OLSUN
Zamanı Yönetmek Için Bilinçaltını Programlamak
Beyin Kimyasında Düşünce ve Duyguların Oluşması
Derin Uyku Uyumak ve Boyun Fıtığını İyileştirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesi Derin Alıp Uzun Vermenin Faydaları
Kabul Etme Nefesi
Taşikardiyi nefesle düzeltmek
Migren Ağrılarını İyileştirmek İçin Diyafram Kullanımı
Yürüyerek Nefes Tutmayı Geliştirme Çalışması
Sahiplenmeyin
Farkındalık Uygulamaları
SAF BİLİNÇ MEDİTASYONU
Düşünce Gücünü Kuvvetlendirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesle Beynin İki Lobunu Eşitleme Çalışması
Renk İmgelenerek Yapılan Nefes Çalışması
Birlik Bilinci Nefesi
Bilinçli Nefeslerle Potansiyelleri Açığa Çıkarmak
Beynin İki Lobunu Nefesle Eşitleme
Budist Öğretilerde Nefes Farkındalığı
Nefesle Astral Projeksiyon
Düşünce Ve Nefes Birdir.
Farkındalık, Deneyimin Hatırllanmasıdır
ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERDE CO2 ETKİSİ
NEFES SAYMA MEDİTASYONU
KABUL ETME NEFESİ
SAF TANIKLIK DURUMU
Beynin Performansını Artırmak için Nefes Çalışmaları
Affetmek ve Özgürleşmek
KONTROLLERİ BIRAKMAK
Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
Doğru Nefes Almanın İlkeleri
Nefes Teknikleri İle İrade Kazanmak
Nefes Egitiminin Cocuklara Ne Gibi Faydalari Var?
Dogru Nefes Almanin Onemi
Nefes Tutmada Diyafram Kullanimi Ve Dusunsel Antreman
Esneme Nedir?
Nefes Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Strese Karşı Senkronize Nefes Teknikleri
YÜRÜYEREK SOLUNUMU TEST ETMEK
Doğru Nefes Alma
Mustafa Kartal Nefes Uygulamalarının Sübjektif Gözlemleri
Nefesle İyileşme Sistemi
Derin ve sığ solumanın arasındaki fark nedir?
Akciğerlerin Yapısı ve Çalışma Düzeni
Sporda Nefes Kullanımı
Solunumun Kalitesini Belirleyen Faktörler
Sporda Anaerobik Solunum
An Aerobik Solunum
Çocuklar Diyafram Kullanmayı Neden Bırakırlar?
Çocuklar İçin Nefes Vermeyi Kuvvetlendirme Teknikleri
Çocuklar Neden Nefes Eğitimi Almalıdır?
Anahtar Minerallerin Takviyesiyle Solunumda Temizlik Reaksiyonları
Diyet Besin ve Anahtar Mineral Kullanımı
Kare Nefes Alıştırması
Soğuk Duş Almanın Nefes Eğitimine Katkısı
ESNEKLİK ÇALIŞMALARINDA NEFES DİSİPLİNİ OLUŞTURMAK
DİYAFRAM NEFESİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ
Holoterapide Anne Karnı Sürecinde Gezegen Etkilerinin Gözlenmesi
Trioid Bezi Ve Nefes İlişkisi
Nefes Teknikleri İle Öfke Ve Kızgınlık Kontrolü
Gözünüzün İliştiği Her Yere “NEFES AL” yazın
Nefes Alma Sanatı - Mustafa Kartal' ın yeni kitabı okurlarla buluştu!
Burun Yerine Ağız Kullanmanın Olumsuzlukları
Neden Burun? Neden Diyafram?
Nefes Haberleri
PANİK BOZUKLUKLARDA NEFES KULLANIMI
NEYE NİYET NEYE KISMET
"30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ" KİTABI İŞE YARIYOR MU?
30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ KİTABI ÇIKTI
"Nefesle Zayıflama" adlı yeni kitabım çıktı! - Mustafa Kartal
YENİ KİTABIM ÇIKIYOR. "30 GÜNDE ADIM ADIM VERİMLİLİK"
Yeni kitabım çıktı."HER ZAMAN DAHA İYİSİ VAR"
Mustafa Kartal İle Olimpos Nefes Kampı ( 16 - 17 - 18 - 19 Mayıs 2014, 4 gün 3 gece )
Yeni kitabım
Sağlıklı, Paralı, Aşkla Dolu Mutlu Bir Yaşam İçin
Epilepsi Rahatsızlıkları İçin Diyafram Uyarımı
Farkındalıkla Potansiyelleri Keşfetmek --AKTÜEL DERGİSİ
Lenf Dolaşımı İçin Derin Nefes Kullanımı
Savaş-kaç Sisteminin solunumla İlişkisi
Yetersiz Nefes ve Kanser İlişkisi
Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Uyku Kalitesi Ve Solunum İlişkisi
Yung’un Nefesle Kişilik Analizi
HAMİLELİK VE DOĞUMDA NEFES
Kalp Hastalıkları ve Hızlı Solunum İlişkisi
60 Nefes Çalışmasında Endorfin ve Serotonin İlişkisi
Ciğerlerin Tamamını Kullananlar Daha Zeki Oluyor
FARKINDALIK TESTİ
SES EĞİTİMİNDE NEFES KULLANIMININ ÖNEMİ
SOLUNUMDAN KANSER TESHİSİ YAPILABİLİYOR
NEFES EĞİTİMCİSİ OLUYORUM
Anaerobik solunum nedir?
Nefesi eğitmek ve yeterli oksijen almak için soğuk duş
Nefes Teknikleriyle Zihin Degistirilebiliyor.
Bir öğretmenin heyecan ve konuşma zorluğu hikayesi
Asidoz’a Karşı Nefes Kullanımı
Tüm Nefes Çalışmaları Yapan Dostların Dikkatine!!!
Değişmek mi, Dönüşmek mi?
60 Nefes Çalışmasında Endorfin Ve Serotonin İlişkisi
60 NEFES ÇALIŞMASI
Nefes Teknikleri
ŞAŞIRTMA TEKNİĞİ
Sıkıştırma Nefesi
Nefes Sağlığınızı Test Etmek İster Misiniz?
Derin Nefesle, Sığ Nefes Arasındaki Fark
Karaciğeri Nefes Teknikleri Kullanarak Temizleme Çalışması;
İştah Kesme Nefesi
Sayı Kontrollü Nefes Çalışmaları
Diyaframın Sporcu Üzerinde Önemi
Nefesle Omurga Sorunlarını İyileştirmek
Duygularınızı Nefes Kullanarak Yönetebilirsiniz
Nefes Tekniklerinin Sinir Sistemi Üzerinde Etkileri
Nefes Uygulamaları DNA yı değiştirebiliyor
Kaygı ve Nefes İlişkisi
Yüzmede Nefes Tekniği
Deniz Tutmasına Nefesle Önlem Almak
Nefesle Esneklik ve Gerilme Çalışmaları
Sigarayı Nefes Teknikleri İle Bıraktım
Nefes Teknikleriyle Göbekten Zayıflamak
Vagus Nefes Tekniği
Nefes Eğitiminin Çocuklara Faydaları
Nefes Kontrolü İle Yitirilen İradenin Yeniden Kazanılması
Nefes Teknikleri İle Sınav Heyecanını Yenmek
Nefes Eğitimi Çocukların Ders Başarısını Arttırıyor
SONSUZLUK NEFESİ ÇALIŞMASI
3 Derin Nefes
SES DALGALARININ ALANSAL ETKİLERİ
10 Saniye Nefesi
Nefes Uygulamalarının Beyin İşlevselliğine Etkisi
İdeal Nefes Hızı
Solunum Çalışmalarında Mineral Kullanımı
Konuşmanın Önemi
Ölüme Yakın Deneyimlerde Azalan CO2’in Etkisi
Bir Hayalim Var...
Derin Nefes Çalışmalarında Temel Minerallerin Desteklenmesi
 
Tüm hakları saklıdır. 2024 Copyright ©
Mustafa Kartal | Nefes Teknikleri