Kitaplar
Mustafa Kartal'ın kitaplarını incelemek için lütfen tıklayın.
 
 
Galeri
Etkinliklerimizden çekilmiş kareleri görmek için lütfen tıklayın.
 
Nefes Yazıları
Nefes Terapisi
Farkındalık Uygulamaları
Doğru Nefes Alma
Nefes Haberleri
Nefes Teknikleri
 
E-Bülten
Eğitim ve hizmetlerimizden, etkinliklerimizden haberdar olmak, duyurularımızı almak isterseniz E-Bülten’e katılabilirsiniz.
 
 
 

Anasayfa
Mustafa Kartal Kimdir?
Eğitimler
Etkinlik Takvimi
Bize Ulaşın

Nefes Tutma Çalışmaları
Mustafa Kartal | 24/01/2013Birinci Seviye

Nefes tutma çalışmaları altı tur üzerinden düzenlenmiştir. Çalışmanın ilk günü nefes altmış saniye  sabit tutulurken dinlenme her seferinde on’ar saniye artırılır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır.

60 saniye  nefes tutma           10 saniye dinlenme
60 saniye  nefes tutma           20 saniye dinlenme
60 saniye  nefes tutma           30 saniye dinlenme
60 saniye  nefes tutma           40 saniye dinlenme
60 saniye  nefes tutma           50 saniye dinlenme
60 saniye  nefes tutma           60 saniye dinlenme
 
Bu defa nefes tutma sürelerini on’ar saniye düşürürken, dinlenme sürelerini otuz saniye olarak sabit tutacağız.
 
60 saniye nefes tutma,           30 saniye dinlenme
50 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
40 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
30 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
20 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
10 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
 
İkinci Seviye

Çalışmanın ikinci seviyesinde altı adet nefes tutma süreleri altmış saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde on’ar saniye azaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. (Sabah öğle akşam)

60 saniye nefes tutma          60 saniye dinlenme,
60 saniye nefes tutma          50 saniye dinlenme,
60 saniye nefes tutma          40 saniye dinlenme,
60 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme,
60 saniye nefes tutma          20 saniye dinlenme,
60 saniye nefes tutma          10 saniye dinlenme,
 
Bu defa nefes tutma sürelerini on’ar saniye artırırken, dinlenme sürelerini otuz saniye olarak sabit tutacağız.
         
 10 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme
 20 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme
 30 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme
 40 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme
 50 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme 
 60 saniye nefes tutma          30 saniye dinlenme
 
Üçüncü Seviye
 
Çalışmanın üçüncü seviyesinde nefes doksan saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde on beşer saniye artırılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. (Örn. Sabah, öğle, akşam)
 
90 saniye nefes tutma           15 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma           30 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma           60 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma           75 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma           90 saniye dinlenme
 
Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde onbe’er saniye düşürürken, dinlenme sürelerini kırkbeş saniye olarak sabit tutacağız.

90 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
75 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
60 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
45 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
30 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
15 saniye nefes tutma           45 saniye dinlenme
 
Dördüncü Seviye
 
Çalışmanın dördüncü  seviyesinde altı adet nefes tutma süreleri 90 saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde on beş ‘er saniye azaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. ( Örn. Sabah öğle akşam )
 
90 saniye nefes tutma            90 saniye dinlenme,
90 saniye nefes tutma            75 saniye dinlenme,
90 saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme,
90 saniye nefes tutma            45 saniye dinlenme,
90 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme,
90 saniye nefes tutma            15 saniye dinlenme,
      
Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tut-ma sürelerini her seferinde onbeş saniye artırırken dinlenme surelerini kırkbeş saniye olarak sabit tutacağız.

15 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
30 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
45 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
60 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
75 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
90 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
 
Beşinci Seviye
 
Çalışmanın beşinci seviyesinde nefes iki dakika sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde yirmişer saniye artırılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı za-manda tekrarlanmalıdır. ( Örn. Sabah, öğle, akşam )
 
120 saniye nefes tutma             20 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma             40 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma             65 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma             80 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma           100 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma           120 saniye dinlenme
 
Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde yirmişer saniye düşürürken, din-lenme sürelerini bir dakika olarak sabit tutacağız.
 
 120  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
 100  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
   80  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
   60  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
   40  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
   20  saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
 
Altıncı Seviye
 
Çalışmanın altıncı seviyesinde nefes tutma süreleri yüz yirmi saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde yirmişer saniye azaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. (Örn. Sabah, öğle, akşam )
 
120 saniye nefes tutma           120 saniye dinlenme,
120 saniye nefes tutma           100 saniye dinlenme,
120 saniye nefes tutma             80 saniye dinlenme,
120 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme,
120 saniye nefes tutma             40 saniye dinlenme,
120 saniye nefes tutma             20 saniye dinlenme,
 
Çalışmanın altıncı seviyesinde yapılacak nefes tutma süreleri altmış saniye sabit tutulurken dinlenme süreleri her seferinde yirmişer saniye çoğaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. (Örn. Sabah, öğle, akşam)
   
   20 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme
   40 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme
   60 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme
   80 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme
 100 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme
 120 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme

 Yedinci Seviye
 
Yedinci seviyede nefes iki dakika otuz saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde otuz saniye artırılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. ( Örn. Sabah, öğle, akşam )

150 saniye nefes tutma            30 saniye dinlenme
150 saniye nefes tutma            60 saniye dinlenme
150 saniye nefes tutma            90 saniye dinlenme
150 saniye nefes tutma          120 saniye dinlenme
150 saniye nefes tutma          150 saniye dinlenme

Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde otuz saniye  düşürürken, dinlenme sürelerini yetmiş beş saniye olarak sabit tutacağız.
 
150 saniye nefes tutma            75 saniye dinlenme
120 saniye nefes tutma            75 saniye dinlenme
   90 saniye nefes tutma           75 saniye dinlenme
   60 saniye nefes tutma           75 saniye dinlenme
   30 saniye nefes tutma           75 saniye dinlenme

Sekizinci Seviye
 
Çalışmanın sekizinci  seviyesinde nefes tutma süreleri yüz elli saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde otuz’ar saniye azaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. (Örn. Sabah, öğle, akşam)
 
150 saniye nefes tutma           150 saniye dinlenme,
150 saniye nefes tutma           120 saniye dinlenme,
150 saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme,
150 saniye nefes tutma             60 saniye dinlenme,
150 saniye nefes tutma             30 saniye dinlenme,

Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde otuz saniye artırırken dinlenme sürelerini yetmiş beş saniye olarak sabit tutacağız.

 30 saniye nefes tutma          75  saniye dinlenme
 60 saniye nefes tutma          75  saniye dinlenme
 90 saniye nefes tutma          75  saniye dinlenme 
120 saniye nefes tutma         75  saniye dinlenme
150 saniye nefes tutma         75  saniye dinlenme

 Dokuzuncu Seviye
 
Dokuzuncu seviyede nefes üç dakika sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde 45 saniye artırılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. ( Örn. Sabah, öğle, akşam )
 
180 saniye nefes tutma             45 saniye dinlenme
180 saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme
180 saniye nefes tutma           135 saniye dinlenme
180 saniye nefes tutma           180 saniye dinlenme
            
Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde kırkbeş saniye  düşürürken, dinlenme sürelerini doksan saniye olarak sabit tutacağız.
 
180  saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme
135  saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme
  90  saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme
  45  saniye nefes tutma             90 saniye dinlenme
   
Onuncu Seviye
 
Çalışmanın onuncu seviyesinde nefes tutma süreleri yüz seksen saniye sabit olarak tutulurken dinlenme süreleri her seferinde kırk beş saniye azaltılmalıdır. Çalışma gün içinde en az üç ayrı zamanda tekrarlanmalıdır. ( Örn. Sabah, öğle, akşam)
 
180 saniye nefes tutma             180 saniye dinlenme,
180 saniye nefes tutma             135 saniye dinlenme,
180 saniye nefes tutma               90 saniye dinlenme,
180 saniye nefes tutma               45 saniye dinlenme,

Bu seviyenin ikinci çalışması olarak bu defa nefes tutma sürelerini her seferinde kırkbeş saniye artırırken dinlenme sürelerini doksan saniye olarak sabit tutacağız.
 
  45   saniye nefes tutma           90  saniye dinlenme
  90   saniye nefes tutma           90 saniye dinlenme
 135   saniye nefes tutma          90  saniye dinlenme
 180   saniye nefes tutma          90  saniye dinlenme
   
Programlardaki nefes tutma ve dinlenme süreleri görecelidir. Fizik kondisyonunuz, yaşınız ve deneyiminize bağlı olarak bu süreleri aşma zamanınız değişebilir. Bir seviye kolayca uygulanır hale gelmeden bir sonraki seviyeye geçilmemesi gerekir. Nefes tutma çalışmaları yaptığınız her zaman çalışma sonrasında mutlaka bir süre ateş nefesi (hızlı solunum) çalışmaları yaparak asit ve baz dengenizi korumanızı öneririm.

Mustafa Kartal

mkartalll@yahoo.com
www.nefesteknikleri.com
www.nefesokulu.com
 
Tüm makaleler
 
Nefes Terapisi
RÜYA GÖREN EVREN -- İÇİNDEKİLER ---
Holoterapi Eğitiminin Genel Amacı ve Faydaları
Holoterapi Çalışmasında Doğum Travmasının Gözlenmesi ve İyileştirilmesi
Holoterapi Çalışması
Nefes Tutma Çalışmaları
Bolluk Bilinci Oluşturmak İçin Nefes Meditasyonu
HOLOTERAPİDE BOTOX ETKİSİ
Nefes Terapisi Kitabımı Okudunuzmu?
HOLOTERAPİ NEFES ÇALIŞMASI NEDİR?
BIRAK AKSIN, İZİN VER OLSUN
Zamanı Yönetmek Için Bilinçaltını Programlamak
Beyin Kimyasında Düşünce ve Duyguların Oluşması
Derin Uyku Uyumak ve Boyun Fıtığını İyileştirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesi Derin Alıp Uzun Vermenin Faydaları
Kabul Etme Nefesi
Taşikardiyi nefesle düzeltmek
Migren Ağrılarını İyileştirmek İçin Diyafram Kullanımı
Yürüyerek Nefes Tutmayı Geliştirme Çalışması
Sahiplenmeyin
Farkındalık Uygulamaları
SAF BİLİNÇ MEDİTASYONU
Düşünce Gücünü Kuvvetlendirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesle Beynin İki Lobunu Eşitleme Çalışması
Renk İmgelenerek Yapılan Nefes Çalışması
Birlik Bilinci Nefesi
Bilinçli Nefeslerle Potansiyelleri Açığa Çıkarmak
Beynin İki Lobunu Nefesle Eşitleme
Budist Öğretilerde Nefes Farkındalığı
Nefesle Astral Projeksiyon
Düşünce Ve Nefes Birdir.
Farkındalık, Deneyimin Hatırllanmasıdır
ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERDE CO2 ETKİSİ
NEFES SAYMA MEDİTASYONU
KABUL ETME NEFESİ
SAF TANIKLIK DURUMU
Beynin Performansını Artırmak için Nefes Çalışmaları
Affetmek ve Özgürleşmek
KONTROLLERİ BIRAKMAK
Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
Doğru Nefes Almanın İlkeleri
Nefes Teknikleri İle İrade Kazanmak
Nefes Egitiminin Cocuklara Ne Gibi Faydalari Var?
Dogru Nefes Almanin Onemi
Nefes Tutmada Diyafram Kullanimi Ve Dusunsel Antreman
Esneme Nedir?
Nefes Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Strese Karşı Senkronize Nefes Teknikleri
YÜRÜYEREK SOLUNUMU TEST ETMEK
Doğru Nefes Alma
Mustafa Kartal Nefes Uygulamalarının Sübjektif Gözlemleri
Nefesle İyileşme Sistemi
Derin ve sığ solumanın arasındaki fark nedir?
Akciğerlerin Yapısı ve Çalışma Düzeni
Sporda Nefes Kullanımı
Solunumun Kalitesini Belirleyen Faktörler
Sporda Anaerobik Solunum
An Aerobik Solunum
Çocuklar Diyafram Kullanmayı Neden Bırakırlar?
Çocuklar İçin Nefes Vermeyi Kuvvetlendirme Teknikleri
Çocuklar Neden Nefes Eğitimi Almalıdır?
Anahtar Minerallerin Takviyesiyle Solunumda Temizlik Reaksiyonları
Diyet Besin ve Anahtar Mineral Kullanımı
Kare Nefes Alıştırması
Soğuk Duş Almanın Nefes Eğitimine Katkısı
ESNEKLİK ÇALIŞMALARINDA NEFES DİSİPLİNİ OLUŞTURMAK
DİYAFRAM NEFESİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ
Holoterapide Anne Karnı Sürecinde Gezegen Etkilerinin Gözlenmesi
Trioid Bezi Ve Nefes İlişkisi
Nefes Teknikleri İle Öfke Ve Kızgınlık Kontrolü
Gözünüzün İliştiği Her Yere “NEFES AL” yazın
Nefes Alma Sanatı - Mustafa Kartal' ın yeni kitabı okurlarla buluştu!
Burun Yerine Ağız Kullanmanın Olumsuzlukları
Neden Burun? Neden Diyafram?
Nefes Haberleri
PANİK BOZUKLUKLARDA NEFES KULLANIMI
NEYE NİYET NEYE KISMET
"30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ" KİTABI İŞE YARIYOR MU?
30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ KİTABI ÇIKTI
"Nefesle Zayıflama" adlı yeni kitabım çıktı! - Mustafa Kartal
YENİ KİTABIM ÇIKIYOR. "30 GÜNDE ADIM ADIM VERİMLİLİK"
Yeni kitabım çıktı."HER ZAMAN DAHA İYİSİ VAR"
Mustafa Kartal İle Olimpos Nefes Kampı ( 16 - 17 - 18 - 19 Mayıs 2014, 4 gün 3 gece )
Yeni kitabım
Sağlıklı, Paralı, Aşkla Dolu Mutlu Bir Yaşam İçin
Epilepsi Rahatsızlıkları İçin Diyafram Uyarımı
Farkındalıkla Potansiyelleri Keşfetmek --AKTÜEL DERGİSİ
Lenf Dolaşımı İçin Derin Nefes Kullanımı
Savaş-kaç Sisteminin solunumla İlişkisi
Yetersiz Nefes ve Kanser İlişkisi
Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Uyku Kalitesi Ve Solunum İlişkisi
Yung’un Nefesle Kişilik Analizi
HAMİLELİK VE DOĞUMDA NEFES
Kalp Hastalıkları ve Hızlı Solunum İlişkisi
60 Nefes Çalışmasında Endorfin ve Serotonin İlişkisi
Ciğerlerin Tamamını Kullananlar Daha Zeki Oluyor
FARKINDALIK TESTİ
SES EĞİTİMİNDE NEFES KULLANIMININ ÖNEMİ
SOLUNUMDAN KANSER TESHİSİ YAPILABİLİYOR
NEFES EĞİTİMCİSİ OLUYORUM
Anaerobik solunum nedir?
Nefesi eğitmek ve yeterli oksijen almak için soğuk duş
Nefes Teknikleriyle Zihin Degistirilebiliyor.
Bir öğretmenin heyecan ve konuşma zorluğu hikayesi
Asidoz’a Karşı Nefes Kullanımı
Tüm Nefes Çalışmaları Yapan Dostların Dikkatine!!!
Değişmek mi, Dönüşmek mi?
60 Nefes Çalışmasında Endorfin Ve Serotonin İlişkisi
60 NEFES ÇALIŞMASI
Nefes Teknikleri
ŞAŞIRTMA TEKNİĞİ
Sıkıştırma Nefesi
Nefes Sağlığınızı Test Etmek İster Misiniz?
Derin Nefesle, Sığ Nefes Arasındaki Fark
Karaciğeri Nefes Teknikleri Kullanarak Temizleme Çalışması;
İştah Kesme Nefesi
Sayı Kontrollü Nefes Çalışmaları
Diyaframın Sporcu Üzerinde Önemi
Nefesle Omurga Sorunlarını İyileştirmek
Duygularınızı Nefes Kullanarak Yönetebilirsiniz
Nefes Tekniklerinin Sinir Sistemi Üzerinde Etkileri
Nefes Uygulamaları DNA yı değiştirebiliyor
Kaygı ve Nefes İlişkisi
Yüzmede Nefes Tekniği
Deniz Tutmasına Nefesle Önlem Almak
Nefesle Esneklik ve Gerilme Çalışmaları
Sigarayı Nefes Teknikleri İle Bıraktım
Nefes Teknikleriyle Göbekten Zayıflamak
Vagus Nefes Tekniği
Nefes Eğitiminin Çocuklara Faydaları
Nefes Kontrolü İle Yitirilen İradenin Yeniden Kazanılması
Nefes Teknikleri İle Sınav Heyecanını Yenmek
Nefes Eğitimi Çocukların Ders Başarısını Arttırıyor
SONSUZLUK NEFESİ ÇALIŞMASI
3 Derin Nefes
SES DALGALARININ ALANSAL ETKİLERİ
10 Saniye Nefesi
Nefes Uygulamalarının Beyin İşlevselliğine Etkisi
İdeal Nefes Hızı
Solunum Çalışmalarında Mineral Kullanımı
Konuşmanın Önemi
Ölüme Yakın Deneyimlerde Azalan CO2’in Etkisi
Bir Hayalim Var...
Derin Nefes Çalışmalarında Temel Minerallerin Desteklenmesi
 
Tüm hakları saklıdır. 2024 Copyright ©
Mustafa Kartal | Nefes Teknikleri