Kitaplar
Mustafa Kartal'ın kitaplarını incelemek için lütfen tıklayın.
 
 
Galeri
Etkinliklerimizden çekilmiş kareleri görmek için lütfen tıklayın.
 
Nefes Yazıları
Nefes Terapisi
Farkındalık Uygulamaları
Doğru Nefes Alma
Nefes Haberleri
Nefes Teknikleri
 
E-Bülten
Eğitim ve hizmetlerimizden, etkinliklerimizden haberdar olmak, duyurularımızı almak isterseniz E-Bülten’e katılabilirsiniz.
 
 
 

Anasayfa
Mustafa Kartal Kimdir?
Eğitimler
Etkinlik Takvimi
Bize Ulaşın

DİYAFRAM NEFESİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ
Mustafa Kartal | 13/12/2012Bilinen odur ki; Kişinin gelişi güzel adığı yetersiz nefes alış verişler;  gerçeklikten uzak ve var oluşunun henüz bilincinde olamadığının kanıtıdır. Bizler doğum anında mükemmel çalışan nefes alış verişimizi ilerleyen zamanda bozdukça,  kendi gerçek varlığımızla bütünün bağlantısını koparıyoruz..

Kesik, sık aralıklı, düzensiz ve yetersiz nefes alış verişleri, sempatik sistemi devamlı inhibe ediyor. BU da,  zihinde kutupsal düşünce ve ayrılık bilincinin yoğunlaşmasına, aslında değişken, göreceli ve sanal olan her şeyin gerçek gibi algılanmasına sebebiyet veryor.   Her bir duyusal bağımlılık arzunun, ihtirasın ve maddeye duyulan bağımlılığın daha da artmasına yol açıyor.  Üstelik içgüdüsel haz arayışı, içgüdüsel isteğin yerine getirilmesi için kaygı duyulmasına, hazların göreceliliğin anlaşılmasına izin vermemek acıyı deney imlemeye mecbur bırakyor. Ve olumsuzu deneyimleyerek gelişmek tek yolumuz oluyor.   Bu durumda yalancı kişilikler gerçek ben gibi algılanyor. Eşyalar ve kişilerle özdeşmeler başlıyor.. Gerçeklik, zaman, mekan ve evren algılaması tamamen birbirine karışyor. Bütün bunların düzene girmesi için, acı ve zorluk dolu uzun bir yol bizi bekliyor.

Düzensiz ve yetersiz nefes alışverişle ilgili başka bir durumda, aslında bireyselliğin, egonun, kendini değersiz kabul etmenin bilinçliliğidir.  Bütünün hissiyatından kopmak, bireyseliğin ortaya çıkmasıyla belirginleşir. Bireyin kendini organik olarak evrenden ayrı olduğu zannetmesi, bunun sonucu olarak acı ya da haz almaya endeksli yaşama arzusu ve kişinin kendisi ile ilgili bulunduğu ve bulunduğu durumu koruma arzusu düzensiz ve yetersiz nefes alış verişlerden dolayı ortaya çıkan etkilerdir.

Eksik solunumda ve yetersiz solunum yaptığında kişi bireyseldir. Sadece kendi durumu ile ilgilidir. Bu durumun oluşturduğu nefes alma modelinin oluşturduğu hormonal salgılamalar sonucunda devamlı korku ve endişe duyumsar. Bütünden kopuk olma; hayata yapışmak,  ölüm ve gelecek korkusuyla sahip olduğu ve sahip olacağı beklentisinde olduğu şeyleri kaybetme kaygısını beraberinde taşır.

Eksik nefesin kuramadığı bağlantılar yüzünden ben evrensel değilim, bütünün benden haberi yok, ben yalnızım ve çaresizim anlayışını genişletmeye devam eder. Bazı şeylerden hoşlanmak, bazılarından nefret etmek, bazılarından uzak durmak ve bazılarından kendini korumak iç programı ile varlığını devam ettirir.
  
Sıradan, yüzeysel, kontrolsüz, sığ ve yetersiz nefes alıp vermenin yarattığı, ya da bu bilinç seviyesinin mecbur bıraktığı sahiplenmelerin sonucu olarak sıkışıp kaldığı dualistik düşüncenin ve bunun yarattığı tesirlerin içinden çıkıp akamamaktadır. Sevgi- nefret, acı-haz, ölüm-yaşam algılaması içinde, otomatizmal bir davranış sergilemektedir.
 
Bireyin bütünle olan temasının odak noktası nefesidir. İyileşme ancak; genişlettiği bakış açısı, farkındalık ve bilinç seviyeşi oluşması karşılığında, otomatik olarak oluşan kontrollü ve kapsamlı nefes alışlara geçişlede mümkündür. Ya da nefesini kontrol altına alarak yüksek bir nefes performansına ulaştığı anda bütünle bağlantıya geçer, bütünü hissettiği oranda yalnızlığı ve çaresizliği, yaşamsal zorluğu ve acı algılaması azalır.
 
Acıyı deneyimleyen kişi sadece kendine değil diğerlerine de acı trasfer eder. Çünkü acımızı başkasına aktarma eğilimimiz vardır. Kişisel acı hissiyatı toplumsal bir problem haline gelir. Kişisel egolar, toplumun egosu olarak ortaya çıkar. Kişinin hoşuna gidenler ve gitmeyenler ; acı ve hazzın taşınılabilir nitelikte olmasından dolayı, nefes ve düşünce kontrolünde olmayan kişileri etkileyerek toplumu benzer bir anlayışa çekebilirler.
 
Diyafram nefesine geçmeye başlayan kişi, etkileşme sürecinde düşünce biçimini değiştirip acı deneyimi ihtiyacından özgürleşmeden önce, düşüncelerini toplum bilinci etkileşmesinden uzaklaştırılması ve çıkmaz sokaklarda dolaştırmadan tekrar eve getirmesi gerekmektedir.
 
Kapsamlı diyafram nefeslerinin psikomatik etkileri birlik bilincini oluşturmaya başladığında, düşünceler dış dünyanın karmaşasından geri döndürülmeye ve teker teker analiz edilmeye başlanır. Kişi bu dönemde önce kendi varlığını ve var oluşu sorgular. Ortaya çıkan neden, niçin, nasıl sorularına, dinlerin ve felsefelerin içinden kendi gerçekliğine ait cevapları arar. İlgi ve yaşam alanını bir süre için bilinçli olarak daraltır. Rehberlik alma ihtiyacı hisseder.
 
Toplumsal stres, bireylerin farklı nefes alışların sonucu olan bilinç seviyelerinin psikolojik şaşkınlığından oluşan fikir ayrılığıdır. Toplumsal stres; henüz düzgün nefes alamayan, ayrılık bilincinde ve mutsuzluğu deneyimlemek zorunda olan herkesin acılarının kaynağıdır.
 
Bu durumda kimse kendi egosunu dengelemek için hazırlıklı değildir, ama herkes diğerlerinin egosunu geri çekmesini ister. Nefes teknikleri genel anlamda, insanın bu eksikliğini gidermesi ve bütünleşme ihtiyacının karşılanması için hazır bir reçetedir. Diyaframdan alınan bütünsel nefesler düşünceyi sessizliğe ve sakinliğe getireceğinden kişiye çabuk bir şekilde acılarının kaynağını hissettirir. Acının sahiplenme ve beklentilerinin karşılığı olarak ortaya çıktığını buldurur.  
  
Dışsal sorunlar tamamen içsel zorlukların uzantısıdır. Tümden kopukluk cehalet olarak ortaya çıkar. Kişi kendini ifade etmek istediğinde cehaletini sergiler ve sorunları üzerine çeker. Bu egonun kendini göstermeye başlamasıdır. Kişi, diğerlerinin aynalamasıyla çalışan kendi egosunun taleplerini diğerlerinin kabul etmesini isterken, diğerlerinin taleplerine karşı ilgisizdir. Bu durumda kişilik çatışması olur. Bu durum ailede, toplumda ve her ortamda mutsuzluğu doğurur.
 
Diyafram nefesinin yaratacağı sonuçlardan bir tanesi de zarar vermeme erdemidir. Diyafram nefeslerinin Tyumus bezini uyarması ve etkisini artırması sonucu olarak, süreç içinde kendiliğinden ortaya çıkan zarar vermeme duygusu, egonun kontrol edilmesi anlamında toplumla olan kişilik çatışmasını ve sürtüşmeyi bitirmeye yöneliktir.
 
Zararsızlık hissiyatı kişiyi daha az bilinçli varlıklarla beslenmeye yöneltir ve genellikle kendiliğinden vejetaryen beslenmeye geçilir. Etle beslenmeyi durdurmak; hayvanın kaba titreşiminden, hayvan doğasının yarışan, saldıran ve savaşan etkileşmesinden arınmayı getirir. Aykırı ve protest varlık yapısının uyumlu ve dengeli hale gelmesiyle medyomsal algılamalar artar, kişi ortak bilince bir seviyeden bağlanmaya başlar.
 
Diyaframdan alınan tümsel nefesle oluşan bütünü algılamanın verdiği zararsızlık hissiyatlı doğruluk bilinçliliğini çağırır. Doğru ve dürüstlüğün eyleme geçme oranı zararsızlık anlayışının kuvvetine bağlıdır. Esas olan zararsızlıktır. Bu seviyede zarar veren doğru, yalana eşdeğerdir. Kişi erdemli olup olmadığına karar vermeden önce, kendi hal ve davranışlarının sonuçlarını görmeli buna göre hareket ederek samimiyeti bırakmamalı ve kendini aldatmamalıdır. Diğerlerinin duygularının incinmesine ya da yaralanmasına yol açan doğrunun, mutlak doğru olmadığını anlamalıdır.
 
Nefes tekniklerinin oluşturacağı süreçte kişi yeni anlayışlarını eyleme geçerebildiği oranda hızlınır.  Aradığı şeyin zıttı olarak kalırsa başarıya ulaşmada zorlanır.  Amaç kendi doğamız ve yaşamda aradığımız doğa arasında bir ahenk kurmaktır. Nefes alıyor olmanın farkındalığı, içinde bulunduğumuz kozmik  nefesle birleşmek ve ona uyum sağlamakla ilgilidir. Ortak nabzı hissetmek ve ona uyum sağlamakla ilgilidir. Kişi evrensel farkındalığını genişlettiği oranda hürriyetini kısıtlar. Sahip olduğu güçlerin yaratacağı sonuçları iyi bildiğinden genellikle eylemsizliği şeçer ve hiçbir şeye etki vermeden olmakta olanın en mükemmel şekilde gerçekleştiğinin farkındalığıyla nötr bir duruş sergiler. Bu bakış açısı uyanıklığı ve tüm yanları algılamayı işaret eder. Bu gidiş durgun ve pasif bir hareket değil hızlı ve aktif bir ilerlemedir.

mustafa kartal

mkartalll@yahoo.com

 
Tüm makaleler
 
Nefes Terapisi
RÜYA GÖREN EVREN -- İÇİNDEKİLER ---
Holoterapi Eğitiminin Genel Amacı ve Faydaları
Holoterapi Çalışmasında Doğum Travmasının Gözlenmesi ve İyileştirilmesi
Holoterapi Çalışması
Nefes Tutma Çalışmaları
Bolluk Bilinci Oluşturmak İçin Nefes Meditasyonu
HOLOTERAPİDE BOTOX ETKİSİ
Nefes Terapisi Kitabımı Okudunuzmu?
HOLOTERAPİ NEFES ÇALIŞMASI NEDİR?
BIRAK AKSIN, İZİN VER OLSUN
Zamanı Yönetmek Için Bilinçaltını Programlamak
Beyin Kimyasında Düşünce ve Duyguların Oluşması
Derin Uyku Uyumak ve Boyun Fıtığını İyileştirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesi Derin Alıp Uzun Vermenin Faydaları
Kabul Etme Nefesi
Taşikardiyi nefesle düzeltmek
Migren Ağrılarını İyileştirmek İçin Diyafram Kullanımı
Yürüyerek Nefes Tutmayı Geliştirme Çalışması
Sahiplenmeyin
Farkındalık Uygulamaları
SAF BİLİNÇ MEDİTASYONU
Düşünce Gücünü Kuvvetlendirmek İçin Nefes Çalışması
Nefesle Beynin İki Lobunu Eşitleme Çalışması
Renk İmgelenerek Yapılan Nefes Çalışması
Birlik Bilinci Nefesi
Bilinçli Nefeslerle Potansiyelleri Açığa Çıkarmak
Beynin İki Lobunu Nefesle Eşitleme
Budist Öğretilerde Nefes Farkındalığı
Nefesle Astral Projeksiyon
Düşünce Ve Nefes Birdir.
Farkındalık, Deneyimin Hatırllanmasıdır
ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERDE CO2 ETKİSİ
NEFES SAYMA MEDİTASYONU
KABUL ETME NEFESİ
SAF TANIKLIK DURUMU
Beynin Performansını Artırmak için Nefes Çalışmaları
Affetmek ve Özgürleşmek
KONTROLLERİ BIRAKMAK
Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
Doğru Nefes Almanın İlkeleri
Nefes Teknikleri İle İrade Kazanmak
Nefes Egitiminin Cocuklara Ne Gibi Faydalari Var?
Dogru Nefes Almanin Onemi
Nefes Tutmada Diyafram Kullanimi Ve Dusunsel Antreman
Esneme Nedir?
Nefes Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Strese Karşı Senkronize Nefes Teknikleri
YÜRÜYEREK SOLUNUMU TEST ETMEK
Doğru Nefes Alma
Mustafa Kartal Nefes Uygulamalarının Sübjektif Gözlemleri
Nefesle İyileşme Sistemi
Derin ve sığ solumanın arasındaki fark nedir?
Akciğerlerin Yapısı ve Çalışma Düzeni
Sporda Nefes Kullanımı
Solunumun Kalitesini Belirleyen Faktörler
Sporda Anaerobik Solunum
An Aerobik Solunum
Çocuklar Diyafram Kullanmayı Neden Bırakırlar?
Çocuklar İçin Nefes Vermeyi Kuvvetlendirme Teknikleri
Çocuklar Neden Nefes Eğitimi Almalıdır?
Anahtar Minerallerin Takviyesiyle Solunumda Temizlik Reaksiyonları
Diyet Besin ve Anahtar Mineral Kullanımı
Kare Nefes Alıştırması
Soğuk Duş Almanın Nefes Eğitimine Katkısı
ESNEKLİK ÇALIŞMALARINDA NEFES DİSİPLİNİ OLUŞTURMAK
DİYAFRAM NEFESİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ
Holoterapide Anne Karnı Sürecinde Gezegen Etkilerinin Gözlenmesi
Trioid Bezi Ve Nefes İlişkisi
Nefes Teknikleri İle Öfke Ve Kızgınlık Kontrolü
Gözünüzün İliştiği Her Yere “NEFES AL” yazın
Nefes Alma Sanatı - Mustafa Kartal' ın yeni kitabı okurlarla buluştu!
Burun Yerine Ağız Kullanmanın Olumsuzlukları
Neden Burun? Neden Diyafram?
Nefes Haberleri
PANİK BOZUKLUKLARDA NEFES KULLANIMI
NEYE NİYET NEYE KISMET
"30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ" KİTABI İŞE YARIYOR MU?
30 GÜNDE NEFES MUCİZESİ KİTABI ÇIKTI
"Nefesle Zayıflama" adlı yeni kitabım çıktı! - Mustafa Kartal
YENİ KİTABIM ÇIKIYOR. "30 GÜNDE ADIM ADIM VERİMLİLİK"
Yeni kitabım çıktı."HER ZAMAN DAHA İYİSİ VAR"
Mustafa Kartal İle Olimpos Nefes Kampı ( 16 - 17 - 18 - 19 Mayıs 2014, 4 gün 3 gece )
Yeni kitabım
Sağlıklı, Paralı, Aşkla Dolu Mutlu Bir Yaşam İçin
Epilepsi Rahatsızlıkları İçin Diyafram Uyarımı
Farkındalıkla Potansiyelleri Keşfetmek --AKTÜEL DERGİSİ
Lenf Dolaşımı İçin Derin Nefes Kullanımı
Savaş-kaç Sisteminin solunumla İlişkisi
Yetersiz Nefes ve Kanser İlişkisi
Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Uyku Kalitesi Ve Solunum İlişkisi
Yung’un Nefesle Kişilik Analizi
HAMİLELİK VE DOĞUMDA NEFES
Kalp Hastalıkları ve Hızlı Solunum İlişkisi
60 Nefes Çalışmasında Endorfin ve Serotonin İlişkisi
Ciğerlerin Tamamını Kullananlar Daha Zeki Oluyor
FARKINDALIK TESTİ
SES EĞİTİMİNDE NEFES KULLANIMININ ÖNEMİ
SOLUNUMDAN KANSER TESHİSİ YAPILABİLİYOR
NEFES EĞİTİMCİSİ OLUYORUM
Anaerobik solunum nedir?
Nefesi eğitmek ve yeterli oksijen almak için soğuk duş
Nefes Teknikleriyle Zihin Degistirilebiliyor.
Bir öğretmenin heyecan ve konuşma zorluğu hikayesi
Asidoz’a Karşı Nefes Kullanımı
Tüm Nefes Çalışmaları Yapan Dostların Dikkatine!!!
Değişmek mi, Dönüşmek mi?
60 Nefes Çalışmasında Endorfin Ve Serotonin İlişkisi
60 NEFES ÇALIŞMASI
Nefes Teknikleri
ŞAŞIRTMA TEKNİĞİ
Sıkıştırma Nefesi
Nefes Sağlığınızı Test Etmek İster Misiniz?
Derin Nefesle, Sığ Nefes Arasındaki Fark
Karaciğeri Nefes Teknikleri Kullanarak Temizleme Çalışması;
İştah Kesme Nefesi
Sayı Kontrollü Nefes Çalışmaları
Diyaframın Sporcu Üzerinde Önemi
Nefesle Omurga Sorunlarını İyileştirmek
Duygularınızı Nefes Kullanarak Yönetebilirsiniz
Nefes Tekniklerinin Sinir Sistemi Üzerinde Etkileri
Nefes Uygulamaları DNA yı değiştirebiliyor
Kaygı ve Nefes İlişkisi
Yüzmede Nefes Tekniği
Deniz Tutmasına Nefesle Önlem Almak
Nefesle Esneklik ve Gerilme Çalışmaları
Sigarayı Nefes Teknikleri İle Bıraktım
Nefes Teknikleriyle Göbekten Zayıflamak
Vagus Nefes Tekniği
Nefes Eğitiminin Çocuklara Faydaları
Nefes Kontrolü İle Yitirilen İradenin Yeniden Kazanılması
Nefes Teknikleri İle Sınav Heyecanını Yenmek
Nefes Eğitimi Çocukların Ders Başarısını Arttırıyor
SONSUZLUK NEFESİ ÇALIŞMASI
3 Derin Nefes
SES DALGALARININ ALANSAL ETKİLERİ
10 Saniye Nefesi
Nefes Uygulamalarının Beyin İşlevselliğine Etkisi
İdeal Nefes Hızı
Solunum Çalışmalarında Mineral Kullanımı
Konuşmanın Önemi
Ölüme Yakın Deneyimlerde Azalan CO2’in Etkisi
Bir Hayalim Var...
Derin Nefes Çalışmalarında Temel Minerallerin Desteklenmesi
 
Tüm hakları saklıdır. 2024 Copyright ©
Mustafa Kartal | Nefes Teknikleri